Namun daun kesum yang amat popular dalam masakan orang Melayu itu dikatakan mempunyai khasiat untuk membantu dalam membantu merawat kanser.

Melalui integrasi maklumat metabolomik dan proteomik serta teknologi perkomputeran biologi dan bioinformatik, Institut Biologi Sistem (Inbiosis) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menjadi tempat rujukan dalam bidang biologi sistem dengan pengaplikasian dalam pelbagai jenis penyelidikan terutamanya tumbuhan dan mikroorganisma sehingga berjaya merungkai jaringan metabolisme yang kompleks daripada pokok herba kesum atau pun dikenali Polygonum minus Huds.

Kajian itu sekali gus mengenal pasti tapak jalan yang menghasilkan sebatian utama bau dan rasa tumbuhan tersebut.

Selain itu, kajian di Inbiosis juga mendapati bahawa kesum turut mempunyai sebatian yang bertindak sebagai antioksidan dan penghalau serangga. Antara produk yang telah dihasilkan adalah pewangi kereta yang mempunyai kelebihan sebagai penghalau serangga dan juga mengandungi bahan aromaterapi.

Pun begitu, tidak diduga, UKM melalui kajian terhadap tumbuhan tersebut menemui aspek baharu berpotensi sebagai penawar kanser serta mempunyai kandungan sebatian tulen yang diberi nama Polygonumins A.

Ketua penyelidiknya, Dr. Syarul Nataqain Baharum memberitahu, kajian sebatian yang diuji secara in-vitro menggunakan sel kultur kanser menunjukkan aktiviti antikanser yang tinggi terhadap kanser kolon, kanser payudara dan juga kanser paru-paru.

Sebatian tersebut diasingkan melalui teknik fraksi dan kromatografi dan telah ditentusahkan strukturnya melalui kaedah Resonans Magnetik Nuklear (NMR).

Jelasnya, sebatian tersebut menunjukkan reaksi aktif sebanyak 100 peratus perencatan terhadap sel kanser tersebut walaupun pada kepekatan yang amat rendah.

“Kajian tersebut masih di peringkat awal, pihak kami masih memerlukan lebih kajian secara terperinci dan menyeluruh untuk melihat kelebihan lain pada tumbuhan herba tersebut,” jelasnya.

Dalam pada itu, beliau memberitahu, kajian terhadap daun yang menjadi bahan utama dalam laksa dan asam pedas itu turut menemuikan kelebihan sebagai pemangkin daya ingatan dan sebatian ini juga boleh dijadikan bahan utama dalam produk farmaseutikal. Ini menjadi tarikan kepada sebuah syarikat tempatan untuk bekerjasama dalam memasarkan produk tersebut.

“Kajian ini bukan sesuatu yang mudah kerana mengambil masa yang agak panjang. Inbiosis akan terus membangunkan prasarana dan fasiliti untuk pelantar biologi sistem terutamanya metabolomik dan bioinformatik.

Kajian yang dijalankan adalah menyeluruh serta berperingkat bagi memastikan kajian adalah tepat dan jitu serta boleh diguna pakai,” katanya.

Kajian tersebut telah dipatenkan oleh UKM bagi melindungi hasil penemuan itu. Kerjasama penyelidikan dan pengkomersialan dalam proses mendapatkan dana pembangunan produk dan juga sijil halal serta sijil Amalan Pengilangan Baik (GMP).

Inbiosis perkasa bioteknologi

Institut Biologi Sistem (Inbiosis), adalah sebuah institut penyelidikan di UKM yang menerajui dan menjalankan penyelidikan inovatif dalam bidang biologi sistem di negara ini. Tumpuan utama penyelidikan adalah untuk menerokai penemuan biologi dan penghasilan produk yang memberi impak kepada masyarakat menerusi pendekatan pelbagai bidang.

Sejak ditubuhkan pada 2005 yang lalu, Inbiosis terus bergerak maju dan meraih pelbagai kejayaan dan pengiktirafan dalam kajian-kajian yang dilakukan bermotifkan tumbuhan tropika.

Institut berkenaan telah menjadi pelopor penyelidikan bioteknologi moden di negara ini berasaskan bidang biologi sistem, iaitu cabang sains yang terkini.

Walaupun baharu 10 tahun usia penubuhannya, namun perkembangan institut penyelidikan tersebut dalam bidang bioteknologi memberi sumbangan besar menerusi kajian saintifik bagi menyokong industri perubatan mahupun makanan.

Sebagai sebuah institut penyelidikan pertama seumpamanya di negara ini, Inbiosis berperanan mengkaji kekompleksan biologi sistem organisma sama ada tumbuhan, mikroorganisma dan juga manusia.

Menurut Pengarahnya, Prof. Dr. Ismanizan Ismail, institut penyelidikan tersebut menfokuskan kepada bidang biologi sistem yang melibatkan kajian secara holistik dan tidak tertumpu kepada satu bidang sains semata-mata.

Pendekatan yang digunakan membolehkan penyelesaian biologi dan penemuan produk baharu dihasilkan dengan lebih berkesan.

Katanya, untuk mencari penemuan baharu tidak hanya boleh melihat daripada dalam bidang sains sahaja, sebaliknya kombinasi dalam bidang-bidang penyelidikan sains yang boleh digunakan untuk menyelesaikan satu masalah biologi yang kompleks.

“Ini bermakna setiap kajian atau pun penyelidikan yang dijalankan di sini melibatkan gabungan pelbagai disiplin sains seperti biologi, kimia, matematik, kejuruteraan dan fizik.

“Tidak terhad di situ, malah kepakaran dalam bidang bioinformatik dan biologi perkomputeran amat diperlukan dan merupakan elemen penting kajian bidang biologi sistem,’’ ujar beliau semasa ditemui di Bangi baru-baru ini.

Kata beliau, peningkatan masalah biologi yang kompleks serta data biologi yang sangat besar memerlukan kaedah baharu untuk menjawab cabaran penyelidikan terkini yang tidak boleh diselesaikan menerusi pendekatan tradisional.

Dengan fasiliti yang moden dan terkini yang tersedia pastinya lebih memudahkan pelbagai aspek penyelidikan dijalankan di institut tersebut. Ini melibatkan lima makmal penyelidikan iaitu makmal metabolomik, makmal proteomik, makmal genomik, makmal analisis kimia dan makmal bioinformatik.

Dr. Ismanizan mempunyai impian serta visi untuk melihat hasil kajian yang dijalankan tidak hanya dibukukan dan diletakkan di rak buku sebaliknya memberi impak positif kepada masyarakat.

“Di Inbiosis, setiap felo diberi kebebasan untuk merancang sebarang kajian selagi memberi kebaikan kepada masyarakat.

“ Kita tidak mahu satu kajian saintifik dilakukan tanpa tujuan dan hasil yang positif. Saya berhasrat untuk melihat setiap kajian yang dijalankan memberi manfaat kepada masyarakat dalam apa jua bentuk sekali pun,” ujarnya.

Pihaknya sedang dalam usaha untuk mengkomersialkan produk penyelidikan di Inbiosis dengan beberapa pihak seperti Sime Darby Technology Centre Sdn. Bhd. dan Orchid Life Sdn. Bhd.

Bagaimanapun, Inbiosis akan memainkan peranan penting sebagai penggerak dan rakan kongsi dengan industri dan penghasilan harta intelektual bidang tersebut.