5 perkara dalam urusan jual beli rumah

Oleh Nazri Mustafa

 FAHAM 

Dalam urusan jual beli rumah, biasanya ada dua pihak yang berkontrak. Pihak yang berkontrak ialah pemilik rumah sebagai Penjual dan Pembeli. Kedua-dua pihak disarankan untuk membaca dengan teliti surat tawaran jual beli sebelum menurunkan tandatangan.

Surat tawaran jual beli adalah peringkat pertama di mana kedua-dua pihak membenarkan diri masing-masing diikat dengan undang-undang. Seterusnya barulah perjanjian Jual beli oleh kedua pihak, setelah terma dan syarat-syarat lain di dalam perjanjian dipersetujui bersama.

Bagaimana pula dengan pihak yang tidak diwakili oleh peguam? Biasanya dalam urusan jual beli rumah, ramai penjual melepaskan hak mereka untuk melantik peguam atas alasan untuk menjimatkan kos.

Oleh kerana perjanjian jual beli biasanya disediakan oleh pihak yang diwakili oleh peguam dan pembeli adalah pihak yang biasanya melantik peguam, penjual hanya me­nyerahkan nasib mereka untuk terikat kepada perjanjian yang dibuat oleh peguam pembeli, tanpa mendapatkan apa-apa nasihat dan pandangan daripada pihak lain yang mahir dalam perundangan jual beli rumah.

Walau bagaimanapun, penjual masih boleh melantik peguam untuk hanya membaca dan meneliti draf perjanjian jual beli yang dibuat oleh peguam pembeli dan membayar fi guaman untuk pembacaan dan penerangan isi kandungan perjanjian tersebut, sebagai langkah untuk mengelakkan daripada terjerat dengan sesuatu peruntukan yang penjual sebenarnya tiada mampu untuk melakukannya.

Satu contoh , terdapat perbezaan ketara dari segi pematuhan tempoh penjualan di mana jika dinyatakan dalam perjanjian bahawa tempohnya ialah sembilan puluh hari (90) hari kalendar, ia adalah berbeza dengan jika dinyatakan sebagai sembilan puluh (90) hari bekerja.

Ringkasnya, pihak kepada perjanjian hendaklah memahami isi kandungan perjanjian dan apa yang ditandatangani.

Soalan
Sebagai pihak yang melantik peguam, anda tidak seharus­nya menyerahkan bulat-bulat kepada peguam. Anda harus juga mengambil tahu serba sedikit berkenaan prosedur jual beli rumah.

Oleh kerana anda telah me­lantik peguam, sebaiknya anda tahu apa soalan yang hendak dan perlu ditanya kepada peguam apabila anda hadir untuk menandatangani perjanjian. Dengan sedikit ilmu, anda boleh bertanyakan soalan dan soalan yang baik akan mendapat jawapan yang baik.

Tandatangan tanpa soal

Semua dokumen yang anda tandatangan dan tandatangan ringkas (initial) akan mengikat diri anda. Alasan bahawa anda tidak memahami apa yang anda tandatangan, tidak tahu, tidak baca, atau disuruh tandatangan oleh pihak ketiga, sukar diterima dari sudut undang-undang melainkan wujud unsur paksaan, contohnya seperti ia membahayakan nyawa jika tandatangan anda tidak diturunkan ke atas perjanjian tersebut.

Semua tidak sama

Setiap transaksi jual beli adalah unik dan tersendiri. Ia mungkin serupa dengan transaksi yang lain tetapi tidak semestinya sama. Setiap transaksi jual beli hartanah melibatkan hartanah yang berbeza, pihak yang berbeza, mungkin harga yang berbeza dan peguam perlu berurusan dengan pihak-pihak yang berbeza. Kecepatan tindak balas daripada pihak yang terlibat juga berbeza.

Sebagai contoh, ada aduan yang dibuat menyatakan bahawa jiran yang menjual rumah di deretan yang sama lebih cepat selesai berbanding dengan transaksi jualan penjual tersebut.

Setelah disemak, didapati bahawa jiran berkenaan telah membuat transaksi tukar nama ke atas namanya apabila hak milik individu rumah tersebut dikeluarkan berbanding dengan penjual tadi yang hanya mendiamkan diri apabila hak milik individu untuk rumah beliau telah dikeluarkan dan tidak memberi respons apabila pihak pemaju meminta meng­hubungi peguam jual beli de­ngan pemaju, untuk menyempurnakan pindah milik atas nama beliau.

Oleh itu, proses jual beli beliau memakan masa lebih lama kerana dua pindah milik perlu dilakukan iaitu daripada pemaju kepada penjual dan kemudian daripada penjual kepada pembeli.

Kos

Pelantikan peguam dalam transaksi jual beli melibatkan kos. Jumlah bayaran adalah berbeza kerana ia dikira berdasarkan nilai transaksi jual beli. Jumlah duti setem atas pindah milik juga melibatkan jumlah yang besar.
Lebih besar nilai transaksi lebih besar jumlah wang yang pembeli perlu peruntukkan untuk maksud tersebut.
Dengan sedikit usaha, anda boleh membuat anggaran kos yang terlibat dalam urusan pembelian rumah anda. Terdapat banyak aplikasi yang boleh dimuat turun untuk membantu anda membuat kiraan, selain membuat carian di laman web atau yang lebih baik jika anda bertanya terus dengan peguam pilihan anda.

Nazri Mustafa adalah 
seorang peguam yang beroperasi 
di Cheras dan Sentul, Kuala Lumpur.

Comments

Popular posts from this blog

Diabetes boleh dikawal tanpa sebarang ubat

Mengapa tragedi masih berulang?

Mengapa telefon pintar menjadi panas?